×
"Show Menu"
corner


POHRÁTKY
aneb cesta
pavoučka Vincka

Kniha třinácti různorodých pohádkových příběhů vás zavede na naši překrásnou a pestrou planetu Zemi.na začátekintro
o pohrátkáchde livre

Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá místa naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem vám bude kouzelný pavouček Vincek, jehož velkým snem je objevovat a poznávat.

Příběhy jsou velmi různorodé, něco je však přeci jen všechny spojuje – hrátky se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání zvuků, slov a vět z různých jazyků, láska ke všemu a všem.

Za každou pohádkou najdete pavučinku nápadů, sadu inspirativních aktivit k příběhu.

Kniha je určena dětem od 3 let a jejich dospělým průvodcům. Je určena pro rodiny i dětské kolektivy. Je vhodnou pomůckou k multikulturní, jazykové a environmentální výchově.

Cílem knihy je přivést ke spolupráci malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem, příběhy. Učit se naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí vlastní kultury a tradic. Rozvíjet cit pro jazyk – jak mateřský, tak i jazyky cizí, stejně jako vést k otevřenosti, vnímavosti a radosti z poznávání ostatních kultur. Dát prostor rozvoji dílčích učebních dovedností a environmentální výchově. Přiblížit hodnoty jako tolerance, solidarita, humanismus. Podpořit v dětech i dospělých hravost, porozumění a tvořivý přístup nejen k jazykům.

pohrátkářimeistä

Pája Soletka Krátká ...vymyslela a napsala

Knihu s napojením na neznámý vesmírný zdroj vymyslela a napsala

Mou vášní jsou jazyky, cestování, objevování a poznávání světa. Ráda naslouchám lidským příběhům. Miluju slova a hru s nimi. Kromě francouzštiny mluvím ještě anglicky a portugalsky. Dorozumím se španělsky, italsky, německy. Je skvělé popovídat si s lidmi v různých zemích jejich rodným jazykem a pocítit tak jací jsou a jak žijí. S cizími jazyky souvisí i můj profesní život, dlouhodobě se zabývám metodou sugestopedie. Vedu intenzivní kurzy FJ a AJ touto metodou, vytvářím si vlastní učební příběhy k výuce a obsahy kurzů. S Kamčou Schreiberovou jsme založily sdružení Elmavia, pořádáme jazykové kurzy pro děti i dospělé. Radost z objevování je naší hlavní vizí. Inspiruje nás waldorfská, intuitivní a prožitková pedagogika.

S manželem Ondrou mám dvě děti, Šímu a Valentinku, které jsou mi hlavní velkou inspirací. Pro ně (a často i s nimi) a naše kamarády byly pohádky o pavoučkovi Vinckovi původně vymýšleny. S cílem potěšit a předat tak dětem formou příběhů ty lidské hodnoty, které považuji za důležité.

Moje motto: „Žiju, miluju každou minutu, každou vteřinu. Není tu prostor pro splíny, pochybnosti a strachy. Jen veliká láska k životu.“

Marie Mája Snášelová ...ilustrovala

Knihu s pomocí a velkým nasazením anděla strážného i​lustrovala.​

Jsem milovnicí kávy a čokolády. Ráda poznávám nové lidi. Ráda mluvím, maluju, vyšívám, šiju, prostě tvořím. Miluju dětský smích, moře, slunce, úsměvy, otevřenost, mlhoviny, měsíc, kameny, kapradí a kouzelné lesní cesty. Díky mým dcerkám Mariance a Viktorce se mi otevřely další brány tvořivosti a nové možnosti. Kromě mých dětí je pro mě velkou inspirací Pája, její fantazie a příběhy. Když mě oslovila, abych ilustrovala její knížku neváhala jsem ani vteřinu. Vážím si této krásné příležitosti, díky níž jsem objevila další schopnosti, které ve mě dřímaly. Svému moudrému muži Pavlovi vděčím za to, že mohu svobodně kráčet po svých tvořivých cestách, jimž dodává svůj vesmírný nadhled.

Andrea Andrejka Turynová ...provedla korektury a redigovala

S přesností šelmy p​rovedla korektury ​a citlivě knihu redigovala.​

Miluji slova. Kdo mě zná, ví, že mluvit a sdílet je pro mě tak přirozené jako dýchat. Snad proto mě baví si s jazykem i hrát a pohrávat.
Nadto jsem maminka dvou úžasných rošťáků, kteří mi každý den připomínají, jak krásné je vidět svět dětskýma očima a jak dobrodružné a obohacující může být nechat se vést dětskou zvědavostí a zvídavostí. Děti jsou pro mě nevyčerpatelným zdrojem inspirace ­ miluji jejich opravdovost, nekonvenčnost, to jak jsou tady a teď.

 

Moje motto: “Nechme děti, ať nám připomenou to, co jsme zapomněli.
Dovolme jim, ať nás učí.“

Kamila Kamča Schreiberová ...vyšperkovala

Pavučinky nápadů a koncept knihy důmyslně vyšperkovala.

Miluji přírodu, volnost a teplý vítr. Ráda cestuji, poznávám jiné kultury a reality a nechávám se fascinovat barevností a pestrostí světa.
Při hledání smyslu svého působení tady na světě jsem dospěla k poznání, že nejvíce užitečná budu při šíření dobra a lásky ve svém bezprostředním okolí. Tento pocit ve mně nadobro zakořenil při narození dcery Jasmínky.
Toužím chránit a zároveň sdílet dětskou radost z objevování a poznávání světa. Děti mě učí znovu být a žít s každým nádechem a výdechem. Chci tuto radost šířit i do světa dospělých. Věřím, že toto je cesta do ještě lepší budoucnosti.

Veronika Verunka Hladišová ...dodala tvář

Dodala ​celé knize zářivou a jedinečnou t​vář .

Miluji svět fantazie, ve kterém je všechno možné… svět dětí takový je. Proto s nimi velmi
ráda tvořím a objevuji nové cesty a nová místa.
Práce na knize Pohrátky byla velmi dobrodružná, protože byla průběžně v mnohém vedená dětmi. Jde o pohádky, u kterých se dá povídat, tvořit, hrát divadlo, skotačit i objevovat. Stačí se jen vydat na cestu s pavoučkem Vinckem…
Vystudovala jsem výtvarnou školu a pracuji jako designér. Zároveň jsem maminka dvou úžasných holčiček, které jsou mi velkou inspirací.
Velmi si cením práce na projektech, jako je kniha P​OHRÁTKY, aneb cesta pavoučka Vincka,​ protože patří k těm srdcovým…

Jiří Jura Kylar ...vytiskl

 

Knihu s láskou svou šikovnou rukou

v​ytiskl.​

Žiji v Halounech u Řevnic a jsem velký poberounský vlastenec. Život mě od hudby zavál až k polygrafii a tiskařským strojům. Jejich vůně se mi stala osudnou a milovanou. Specializuje se na tisk obrazově náročných publikací. Tiskl jsem fotografické a architektonické publikace pro Rostislava Šváchu, Evu Jiřičnou, Jana Šibíka a Františka Drtikola. Mým velkým profesním úspěchem je první místo v soutěži o Nejkrásnější knihu roku. Toto ocenění jsem získal za bibliofilie a výtvarné knihy v letech: 2009 Péťa Medánek, 2004 Architektura a její přísnost, 2002 Vidění prostoru a času, 2001 Tlachapoud. Ve volném čase koncertuji na klarinet, degustuji doutníky a farmařím. Mám velkou radost, že mě holky Pohrátkářky přizvaly do týmu a že jsem i já jim svou přítomností v týmu udělal radost!

Radim Ráďa Hladiš ...stvořil web

Stvořil​ nápaditý w​eb​ a ​uvedl Pohrátky do virtuálního světa.

Práce, kterou dělám je pro mě osobní záležitost. Pohrátky, to je citovka.

Jsem moc rád, že v tom mám prsty.

Gabriela Gabča Wolfová ...zpropagovala

Zpropagovala…

Každý si s sebou neseme svůj příběh.
V tom svém jsem prošla světem velkých korporací, kde jsem se postupně naučila vtisknout obsah i neživým věcem – produktům, projektům, službám.

Při tvorbě textů se soustředím na jejich výstižnost, srozumitelnost a čtivou strukturu sdělení.
Velmi mne těší, že jsem byla přizvána ke spolupráci na POHRÁTKÁCH.
Práce na smysluplných a kreativních počinech mě dobíjí. Stejně tak popíjení kávy s nohami na stole a sdílení příběhů s přáteli.

poděkováníagradecimentos

Děkuji

Z celého srdce bych chtěla poděkovat svému milovanému muži Ondrovi za jeho trpělivost, podporu, trefné připomínky a podněty. Děkuji také našim dětem Váje a Šímovi, díky nimž se ve mně nápad na knížku zrodil. Jim vděčím za tuto nádhernou příležitost znovu se zanořit do objevování světa s dětskou radostí a nespoutaností. Psaní knihy po celou dobu něžně hladilo dětskou část mé duše. To, že průvodcem bude právě pavouček jménem Vincek, byl Šímův nápad. Nejhlubší díky patří i mým úžasným a inspirativním rodičům, Svátě a Vlastíkovi. Až teď, když jsem sama maminkou, mi naplno dochází, kolik darů do života mi nadělili a jak moc si jich za to, jací jsou, vážím. Děkuji za své pokrevní sestřičky. Kdyby po této knižní cestě měl člověk šlapat sám, šlo by to těžko. A nevznikl by tak silně propojující kruh. Mám obrovské štěstí, že mám velmi nadané a výjimečné přítelkyně. Máju, úžasnou malířku, která o tomto svém daru donedávna vlastně ani nevěděla. Verunku, která vidí svět tak jedinečně a umí to přenést do technické vizuální podoby. Kamču, tvořivou, hravou a barevnou bytost, která umí skvěle dotahovat vše do zdárného konce. A Andrejku, která hluboce rozumí slovům a řeči a dovede jít až k jejich kořenům. Když už jsme se, stejně jako pavouček Vincek, rozhodly vydat odvážně a samostatně na tuto pouť, doslova nám spadl z nebe Jirka, velmistr tiskař, a já věděla, že dojdeme s hrdostí do cíle. Velké díky patří Mišákovi, tedy Michalu Šárovi, že nás s halounským vlastencem Jirkou seznámil. Velmi děkuji i našim duším blízké Gabče Wolfové, která nám pomohla s propagací a dodala v závěru tolik potřebnou šťávu a energii. Celou svou bytostí děkuji Marii Madeiře. Maruška mé vize a nápady pomohla ukotvit, utříbit a zároveň povznést. Maruščina knížka Ježíšku, přines mámě punčocháče měla naprosto zásadní vliv na celý náš tvořivý tým. Jsem si jistá, že díky ní jsme se dostaly k vlastním pramenům a na společném tvoření je to tolik znát. Ještě více nás to spolu baví a inspirujeme se navzájem. Nemalé děkuji posílám také Pavlíkovi, Ráďovi, Dáňovi a Petrovi, manželům všech Pohrátkářek. Radimovi a jeho firmě Big Family patří i speciální poděkování za tvorbu našich webových stránek. Za podporu vděčím i všem našim přátelům a známým, kteří nám důvěřují a rozhodli se nám pomoci.

Nejen za finanční podporu děkuji

své moudré přítelkyni Pavlíně Fojtíkové a všem milovaným Fojtíkům – Pavlovi, Johnymu a Barče a advokátní kanceláři JAFO, s.r.o.,

úžasně naslouchajícímu Petru Pawlicovi a jeho firmě PAWLICA, s.r.o.,

laskavému Petru Kozákovi a jeho společnosti K&V ELEKTRO, a.s.,

státnímu podniku Lesy ČR, ve spolupráci s nímž byla kniha vydána,

svému “skorobráchovi” Fílovi Winkelhoferovi,

manželům Benešovým a jejich kuchyňskému a interiérovému studiu Bening,
skvělému českému typografovi panu Františku Štormovi.

V neposlední řadě patří veliké poděkování Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, které náš projekt vzalo pod svá křídla.

Co víc si ještě přát… S vděkem, láskou a pokorou přijímám celou tuto tolik naplňující zkušenost. Splnil se mi můj veliký sen. Díky!

Snímek obrazovky 2015-08-22 v 10.16.38

bločekलग
Pohrátky pro hravě a zdravě 4

POHRÁTKY na festivalu

22.8.2015

Milé malé, velké i největší děti, přijďte si pohrát s knížkou POHRÁTKY aneb cesta pavoučka Vincka.

Čtěte dále...
kontakt​rintkezés

Chcete si koupit naši knihu? Chcete prodávat naši knihu?
Chcete uspořádat tvořivý workshop POHRÁTKY S VINCKEM?

Knížku POHRÁTKY již nyní můžete získat na logo-hithit-250x215
…a zároveň nás tímto Vaším počinem podpořit.
Děkujeme! Vaši Pohrátkáři.

Pošlete nám zprávu

Pavla Soletka Krátká
email: pavla.kopeckova@seznam.cz
tel: 00420 604 868 751

Napsali o nás...